Bartosz Czechowicz 

architekt IARP

Bartosz Czechowicz - architekt IARP

BConcept

Gdansk ul. Osińskiego 8